ژوئن 15, 2020

مشخصات کفش کوهنوردی

کفش کوهنوردی يک کفش کوهنوردی خوب بايد حداقل چهار ويژگی داشته باشد. اول اين که کفش ليز نخورد، يعنی زيره آن بايد ...
ژوئن 15, 2020

مشخصات کفش کوهنوردی

کفش کوهنوردی يک کفش کوهنوردی خوب بايد حداقل چهار ويژگی داشته باشد. اول اين که کفش ليز نخورد، يعنی زيره آن بايد...