ژوئن 15, 2020

مشخصات کفش تنیس

کفش تنیس بازیکنان تنیس باید کفشی بپوشند که هنگام حرکات مختلف جابجایی از ساختار پا و مچ محافظت نماید. کفشی که بت...