ژوئن 15, 2020

مشخصات کفش بسکتبال

کفش بسکتبال ورزش بسکتبال، پر از حرکات جهشی و پرشی رو به جلو است. به‌همین دلیل، کفش مخصوص بسکتبال، براساس حمای...
ژوئن 15, 2020

مشخصات کفش دو و میدانی

کفش دو و میدانی امروزه حدود ۲۰۰ نوع کفش رشته ورزشی دو موجود است. تحقیقات نشان می دهد اضافه شدن ۱۰۰گرم به وزن کفش...
ژوئن 15, 2020

مشخصات کفش پیاده روی

کفش پیاده روی راه رفتن متداول ترین فعالیت حرکتی انسان بوده و آزاد بودن و در هم نپیچیدن پا هنگام راه رفتن نکته ب...
ژوئن 15, 2020

نحوه انتخاب کفش ورزشی مناسب

نحوه انتخاب کفش ورزشی مناسب کفش ورزشی مناسب پیدا کردن کفش ورزشی مناسب در میان مدل‌های متنوعی که در فروشگاه‌...