مشخصات کفش والیبال

کفش والیبال

ظاهر کفش‌های والیبال و بسکتبال، شباهت زیادی به‌هم دارد. طراحی هردو شبیه به‌هم است اما تفاوت دو کفش در جنس زیره کفش آنهاست. زیره کفش والیبال بر اساس اصول حرکتی در این ورزش طراحی شده‌است.

برخلاف کفش بسکتبال که بر اساس حرکت و جهش رو به جلو طراحی می‌شود، کفش والیبال بر اساس ایستادگی و فرود روی زمین سفت طراحی شده‌است، برای همین در طراحی کفه کفش والیبال از لایه‌هایی استفاده می‌شود که جلوی اثر ضربه‌ای که در نتیجه فرود به پا وارد می‌شود را بگیرد و آن را خنثی کند.

کفش والیبال هم مانند بسکتبال باید ساق داشته‌باشد تا از مچ شما حمایت کند و نکته آخر اینکه کفش والیبال باید نسبتا فیت پای شما باشد؛ یعنی سعی کنید کفشی انتخاب کنید که به پای شما نسبتا بچسبد. البته منظور من از فیت، این نیست که کفش تنگ انتخاب کنید، اما بهتر است که پای شما، نباید چندان در کفش آزاد باشد.