مشخصات کفش راگبی

کفش راگبی

بازیکن های حمله معمولا کفشهای ۸ استوکی دارند چون کشش بیشتری ایجاد میکنند. بازیکن های دفاع معمولا کفشهای ۶ استوکی سبک دارند که اجازه میدهد سریع تر حرکت کنند.

زیره های استوک دار معمولا ضربه گیری کمی ایجاد میکنند و کفش ها محافظ قوس یا کنترل زیادی برای حرکت پا ندارند درصورت نیاز یک زیره داخلی ورزشی می تواند برای ایجاد ضربه گیری بیشتر کمک کند.

مطمئن شوید کفش‌های درستی برای زمین سفت یا نرم که اجازه کشش و حرکت را بدهد پیدا کرده اید.

کفش ورزشی, کفش ورزشی مناسب, فواید کفش ورزشی, کفش ورزشی خوبانتخاب کفش ورزشی مناسب